ReDesign & Bags

ReDesign 

jag köper gamla broderier och textilier

och gör nytt.

Jag tror att det bästa du kan göra för miljön

är att återanvända befintlig material.