studio & showroom

I det gamla Fryshuset i Stånga har jag min Studio och Showroom. Rum som hela tiden är i förändring beroende på vilka projekt, workshops och utställningar jag har. På sommaren har jag öppet nästan varje dag och på vintern besök efter överenskommen tid. Välkommen!